Η Αντιεξουσιαστική άποψη-πρόταση για τις Εκλογές και το Κράτος

Εν τέλει η μοναδική υπηρεσία του κράτους σήμερα είναι :
η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΑΓΗΣ και ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ γιά τη διαχείριση του
εκάστοτε ιδεολογικού, πολιτικού, οικονομικού συστήματος.