Ισλάμ και Εκκοσμίκευση: προς την κατασκευή μιας νέας ορθοδοξίας

ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ – το πρόταγμα ενάντια στην εκκλησιαστική εξουσία
Ισλάμ και Εκκοσμίκευση: Προς την Κατασκευή μιας νέας Ορθοδοξίας
……………………..……………………..……………………..……………………..…..
Τρίτη 23 Γενάρη 2018 / 20:00 : Ισλάμ και Εκκοσμίκευση προς την Κατασκευή μιας νέας Ορθοδοξίας
Ομιλητής : Γεράσιμος Μακρής, Ανθρωπολόγος, Καθηγητής ΠΑΝΤΕΙΟΥ