Ο Θουκυδίδης και η Αθηναϊκή Δημοκρατία

Ομιλητής : Βασίλης Κάλφας, Kαθηγητής φιλοσοφίας στο ΑΠΘ.
……………………..……………………..……………………..……………………..
Η αθηναϊκή δημοκρατία όπως εμφανιζεται στον Θουκυδίδη. Πόσο διαφέρει από τις σύγχρονες δημοκρατίες και σε ποια σημεία;