Τα καλά νέα για το τέλος της Χριστιανοσύνης

ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ – το πρόταγμα ενάντια στην εκκλησιαστική εξουσία
Τα καλά νέα για το τέλος της Χριστιανοσύνης
……………………..……………………..……………………..……………………..…..
Τρίτη 16 Γενάρη 2018 / 20:00 : Τα καλά νέα για το τέλος τη Χριστιανοσύνης
Ομιλητής : Τιμόθεος Κουμάρ , Πάστορας