Φύλο και Εκκλησία: Μια επιλεκτική εκκοσμίκευση’

Εκκοσμίκευση
Το πρόταγμα ενάντια στη εκκλησιαστική εξουσία
Τρίτη 28 Νοεμβρη 2017 / 20:00μμ »Φύλο και Εκκλησία: Μια επιλεκτική εκκοσμίκευση»
Ομιλήτρια: Ελιάνα Καναβέλη, διδάκτωρ Κοινωνιολογίας